SOSESKA BARONOVKA

V zgornjem delu Vipavske doline, na obrobju Vipave na sončni legi gradimo sosesko dvostanovanjskih hiš, od koder je čudovit razgled na vse strani, na obronke kraškega roba in proti zahodu. 

V soseski bo 7 dvostanovanjskih hiš, torej 14 stanovanjskih enot, ki bodo zgrajene v dveh različnih tipih. Od tega bodo trije objekti s po dvema enotama tipa A in štirje objekti s po dvema enotama tipa B. V spodnjem delu so objekti tipa A, v zgornjem delu pa objekti tipa B. Stanovanjska soseska se nahaja v mirnem predelu Vipave pod vinogradi ob potoku Gacka s pogledom proti zahodu Vipavske doline.

Hiše tipa A so orientirane v smeri SV – JZ, z vhodi na SV strani hiše, hiše tipa B pa so orientirane v smeri V – Z, z vhodi na V strani.

Objekti bodo zgrajeni do četrte skrajšane gradbene faze, kar pomeni, da bodo imeli urejeno fasado, stavbno pohištvo bo vgrajeno po ral sistemu, v objekt bodo pripeljani vsi priključki (elektrika, TK, vodovod), znotraj objekta pa boste napeljave uredili po svojih željah, objekti bodo imeli tudi dokončano zunanjo ureditev. Objekti so zasnovani kot nizkoenergijske varčne hiše brez toplotnih mostov.

Izgradnja stanovanjske soseske bo potekala v dveh fazah in sicer bodo v prvi fazi zgrajeni objekti tipa B s predvidenim dokončanjem do konca meseca oktobra 2018​. Izgradnja druge faze objektov tip A je predvidena v letu 2019.

Predviden energijski razred objekta bo A1 ali A2, odvisno od izvedenega prezračevalnega sistema. Predvideno je ogrevanje s toplotno črpalko in talnim (ploskovnim) ogrevanjem. V letnem času toplotna črpalka omogoča tudi hlajenje betonskih mas. Za razvlaževanje in dodatno hlajenje pa je predvidena tudi instalacija za klimatsko napravo. Objekt omogoča izvedbo lokalnega ali centralnega prezračevanja hiše z rekuperacijo toplote.

 

Hiše bodo klasično zasnovane v dveh etažah, v maksimalnih gabaritih za tip A 7.27 m x 12.05 m in za tip B 7.82 m x 12.45 m. Neto kvadratura dveh etaž tipa A bo cca 104.85 m2, tipa B pa cca 121.55 m2. V spodnji etaži bodo bivalni prostori s spremljajočimi prostori in izhodom na teraso in zelenico. V nadstropju bodo nočni prostori - tri spalnice in kopalnica. Objekti tipa A v spodnjem nizu bodo medetažni, tip B v zgornjem nizu pa bo dvoetažen. Vhodi v objekte bodo na ulični strani, kjer bo dvorišče z dvema parkiriščema pred objekti tipa A in s tremi parkirišči pred objekti tipa B. Objektom tipa A bo pripadalo tudi po eno parkirno mesto na drugi strani dostopne ceste. Nad parkirišči pred objekti bo mogoče na izvedene temelje postaviti kovinsko nadstrešnico za dve vozili.

Pred bivalnimi prostori je predvidena terasa, ob objektu pa so speljane stopnice.

Stanovanjske enote stojijo na parcelah, ki se razlikujejo po kvadraturi in obliki.

 ​

KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA

 

 • Objekti stojijo na temeljni plošči debeline 30 cm, ki je izvedena na 20 cm XPS toplotne izolacije.

 • V objektih se bo ob dokončanju izvedla toplotna izolacija s talnim ogrevanjem v debelini 6 + 6 cm.

 • Medetažna plošča z vgrajeno zvočno izolacijo v debelini 6 cm

 • Nad ploščo proti podstrešju je vgrajenih 5 cm dodatne toplotne izolacije.

 • Streha bo armiranobetonska s toplotno izolacijo v debelini 22 cm.

 • V spodnji etaži so delno zasuti armiranobetonski zidovi, debeline 30 cm, obdani z 20 cm toplotne izolacije.

 • Notranji zidovi so iz opečnega modularja, debeline 19 in 29 cm, ter iz Ytong blokov.

 • Etažna armiranobetonska plošča, debeline 18 cm nad kletjo in 12 cm nad pritličjem. V tlak pritličja bo ob dokončanju vgrajena toplotna izolacija in talno ogrevanje.

 • Streha je krita s klasičnimi korci.

 • V objekt bodo vgrajena PVC okna po sistemu ral in s troslojnim izolacijskim steklom.

 • Objekt bo zaključen s kontaktno fasado, EPS toplotno izolacijo, debeline 20 cm, in z zaključnim ometom.

KOMUNALNA IN CESTNA INFRASTRUKTURA

 

 • Naselje ima lastno cesto z neposrednimi dostopi do dvorišč objektov. V središču soseske je tudi ekološki otok.

 • Do posameznih enot so speljani NN kabelski vodi iz glavnih števčnih omar, kjer so nameščeni tudi števci, ki se nameščajo ob začetku uporabe objektov, oziroma ob začetku dokončanja posameznih enot.

 • Do posameznih enot so speljani TK priključki.  

 • Vodovod bo speljan do vodomernih jaškov ob parcelni mejah, kjer bodo nameščeni vodomerni števci, in naprej v objekt. Iz bivalnih prostorov bo izvedena predpriprava vodovoda do jaška v zelenici za zalivanje.

 • Fekalna kanalizacija s hišnim priključkom v objektu in ob objektu.

 • Meteorna kanalizacija s hišnima priključkoma.

 • Javna razsvetljava na dostopni cesti skozi sosesko.

 • Asfaltirana dostopna cesta.

B
B
B
A
A
A

ZEMONO d.o.o.

 • facebook-square