SOSESKA BARONOVKA

Dom je tam, kjer se vsak dan počutim dobro. Kjer me razveseli vsak pogled skozi okno in navdušuje dejstvo, da živim aktivno in svobodno.

KLJUČNE ZNAČILNOSTI SOSESKE

V soseski je 7 dvostanovanjskih hiš, torej 14 stanovanjskih enot, ki so zgrajene v dveh različnih tipih. Od tega so trije objekti s po dvema enotama tipa A in štirje objekti s po dvema enotama tipa B. V spodnjem delu so objekti tipa A, v zgornjem delu pa objekti tipa B. Stanovanjska soseska se nahaja v mirnem predelu Vipave pod vinogradi ob potoku Gacka s pogledom proti zahodu Vipavske doline.

Hiše tipa A so orientirane v smeri SV – JZ, z vhodi na SV strani hiše, hiše tipa B pa so orientirane v smeri V – Z, z vhodi na V strani.

Objekti so zgrajeni do četrte skrajšane gradbene faze, kar pomeni, da imajo urejeno fasado, stavbno pohištvo je vgrajeno po ral sistemu, v objekt so pripeljani vsi priključki (elektrika, TK, vodovod), znotraj objekta pa boste napeljave uredili po svojih željah, objekti imajo tudi dokončano zunanjo ureditev. Objekti so zasnovani kot nizkoenergijske varčne hiše brez toplotnih mostov.

Izgradnja stanovanjske soseske je potekala v dveh fazah in sicer so bili v prvi fazi zgrajeni objekti tipa B, ki so bili dokončani v začetku leta 2019​, medtem, ko so objekti tip A bili dokončani v Aprilu 2020.

Predviden energijski razred objekta bo A1 ali A2, odvisno od izvedenega prezračevalnega sistema. Predvideno je ogrevanje s toplotno črpalko in talnim (ploskovnim) ogrevanjem. V letnem času toplotna črpalka omogoča tudi hlajenje betonskih mas. Za razvlaževanje in dodatno hlajenje pa je vgrajena tudi instalacija za klimatsko napravo. Objekt omogoča izvedbo lokalnega ali centralnega prezračevanja hiše z rekuperacijo toplote.

 

Hiše so klasično zasnovane v dveh etažah, v maksimalnih gabaritih za tip A 7.27 m x 12.05 m in za tip B 7.82 m x 12.45 m. Neto kvadratura dveh etaž tipa A je 104.85 m2, tipa B pa 121.55 m2. V spodnji etaži so bivalni prostori s spremljajočimi prostori in izhodom na teraso in zelenico. V nadstropju so nočni prostori - tri spalnice in kopalnica. Objekti tipa A v spodnjem nizu so medetažni, tip B v zgornjem nizu pa je dvoetažen. Vhodi v objekte so na ulični strani, kjer je dvorišče z dvema parkiriščema pred objekti tipa A in s tremi parkirišči pred objekti tipa B. Objektom tipa A pripada tudi po eno parkirno mesto na drugi strani dostopne ceste. Nad parkirišči pred objekti je mogoče na izvedene temelje postaviti kovinsko nadstrešnico za dve vozili.

Pred bivalnimi prostori je terasa, ob objektih tip B so speljane stopnice, pri objektih tip A pa klančina.

Stanovanjske enote stojijo na parcelah, ki se razlikujejo po kvadraturi in obliki.

 ​

KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA

 

 • Objekti stojijo na temeljni plošči debeline 30 cm, ki je izvedena na 20 cm XPS toplotne izolacije.

 • V objektih se bo ob dokončanju izvedla toplotna izolacija s talnim ogrevanjem v debelini 6 + 6 cm.

 • Medetažna plošča z vgrajeno zvočno izolacijo v debelini 6 cm

 • Nad ploščo proti podstrešju je vgrajenih 5 cm dodatne toplotne izolacije.

 • Streha je armiranobetonska s toplotno izolacijo v debelini 20 cm.

 • V spodnji etaži so delno zasuti armiranobetonski zidovi, debeline 30 cm, obdani z 20 cm toplotne izolacije.

 • Notranji zidovi so iz opečnega modularja, debeline 19 in 29 cm, ter iz Ytong blokov.

 • Etažna armiranobetonska plošča, debeline 18 cm nad kletjo in 12 cm nad pritličjem. V tlak pritličja bo ob dokončanju vgrajena toplotna izolacija in talno ogrevanje.

 • Streha je krita s klasičnimi korci.

 • V objekt so vgrajena PVC okna po sistemu ral in s troslojnim izolacijskim steklom.

 • Objekt je zaključen s kontaktno fasado, EPS toplotno izolacijo, debeline 20 cm, in z zaključnim ometom.

KOMUNALNA IN CESTNA INFRASTRUKTURA

 

 • Naselje ima lastno cesto z neposrednimi dostopi do dvorišč objektov. V središču soseske je tudi ekološki otok.

 • Do posameznih enot so speljani NN kabelski vodi iz glavnih števčnih omar, kjer so nameščeni tudi števci, ki se nameščajo ob začetku uporabe objektov, oziroma ob začetku dokončanja posameznih enot.

 • Do posameznih enot so speljani TK priključki.  

 • Vodovod je speljan do vodomernih jaškov ob parcelni mejah, kjer bodo nameščeni vodomerni števci, in naprej v objekt. Iz bivalnih prostorov je izvedena predpriprava vodovoda do jaška v zelenici za zalivanje.

 • Fekalna kanalizacija s hišnim priključkom v objektu in ob objektu.

 • Meteorna kanalizacija s hišnima priključkoma.

 • Javna razsvetljava na dostopni cesti skozi sosesko.

 • Asfaltirana dostopna cesta.

B
A